Sunday, 19/09/2021 - 17:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tân Linh

Đánh giá ngoài tháng 6 năm 2021 (lần 2)

    Thực hiện Quyết định Số 947: /QĐ-SGDĐT Thái Nguyên, ngày 14 tháng 6 năm 2021 Về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tháng 6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên.

     Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2021 trường Tiểu học Tân Linh - Đại Từ - Thái Nguyên đón Đoàn đánh giá ngoài Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên về làm việc lần 2.

     Thành viên của Đoàn:

     1) Ông: Nguyễn Hà Sơn - Trưởng phòng GDMN-GDTH, Sở GDĐT- Trưởng đoàn

     2) Bà: Lộc Thị Đệ - Hiệu trưởng trường TH Bộc Nhiêu,huyện Định Hóa - Thư ký

     3) Bà: Phạm Thị Thúy Hồng - Trưởng phòng KT-KĐCLGD, Sở GD ĐT - Ủy viên

     4) Ông: Phạm Mạnh Tuyến - Chuyên viên chính phòng GDMN-GDTT, Sở GD ĐT - Ủy viên

     5) Ông: Nguyễn Văn Bội - Chuyên viên phòng GDMN-GDTT, Sở GD ĐT - Ủy viên

     6) Vũ Văn Tiến - Chuyên viên phòng GDĐT huyện Đồng Hỷ - Ủy viên

     7) Ông: Vũ Tiến Hải - Chuyên viên phòng KT-KĐCLGD, Sở GD ĐT - Ủy viên

     * Phòng giáo dục Đại Từ có:

     1) Ông: Nguyễn Ngọc Hưng - TP GD ĐT  Đại Từ

     2) Bà: Vũ Thị Bích Hường - PTP GD ĐT Đại Từ

     3) Ông: Bùi Hùng - Cán bộ Phòng GD ĐT Đại Từ

       Và các thành viên hội đồng từ đánh giá nhà trường

     Kết quả:

         TIÊU CHUẨN 1: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

Số tiêu chí đạt yêu cầu mức 1: 10/10 tiêu chí đạt tỷ lệ 100%

Số tiêu chí đạt yêu cầu mức 2: 10/10 tiêu chí đạt tỷ lệ 100%

Số tiêu chí đạt yêu cầu mức 3: 4/4 tiêu chí đạt tỷ lệ 100%

Kết luận: Đạt mức 3

TIÊU CHUẨN 2: CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH

Số lượng tiêu chí đạt mức 1: 4/4 tiêu chí đạt 100%

Số lượng tiêu chí đạt mức 2: 4/4 tiêu chí đạt 100%

Số lượng tiêu chí đạt mức 3: 4/4 tiêu chí đạt 100%

Số lượng tiêu chí đạt mức 4: 0

Kết luận: Đạt mức 3

TIÊU CHUẨN 3: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

Số lượng tiêu chí đạt mức 1: 6/6 tiêu chí đạt 100%

Số lượng tiêu chí đạt mức 2: 6/6 tiêu chí đạt 100%

Số lượng tiêu chí đạt mức 3: 5/5 tiêu chí đạt 100%

Số lượng tiêu chí đạt mức 4: 0

Kết luận: Đạt mức 3

        TIÊU CHUẨN 4: QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Số lượng tiêu chí đạt mức 1: 2/2 tiêu chí đạt 100%

Số lượng tiêu chí đạt mức 2: 2/2 tiêu chí đạt 100%

Số lượng tiêu chí đạt mức 3: 2/2 tiêu chí đạt 100%

Kết luận: Đạt mức 3

        TIÊU CHUẨN 5: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ KẾT QUẢ GIÁO DỤC

Số lượng tiêu chí đạt mức 1: 5/5 tiêu chí đạt 100%

Số lượng tiêu chí đạt mức 2: 5/5 tiêu chí đạt 100%

Số lượng tiêu chí đạt mức 3: 4/4 tiêu chí đạt 100%

Số lượng tiêu chí đạt mức 4: 0

Kết luận: Đạt mức 3

* Kết quả chung:

- Số lượng tiêu chí đạt mức 1: 27/27, tỷ lệ 100%.

- Số lượng tiêu chí đạt mức 2: 27/27, tỷ lệ 100%.

- Số lượng tiêu chí đạt mức 3: 19/19, tỷ lệ 100%.

     Dưới đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 37
Tháng 09 : 5.815
Năm 2021 : 22.159