Friday, 23/04/2021 - 22:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tân Linh

Họp chi bộ tháng 3 năm 2021

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới. Hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2021, Chi bộ trường Tiểu học Tân Linh tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 3. 

a) Mở đầu

- Tuyên bố lý do

- Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ: Đ/c Trần Thị Hoa Mai

- Thông báo tình hình đảng viên: Số đảng viên có mặt: 17/17, vắng mặt: 0 (15 đảng viên chính thức; 02 đảng viên dự bị).

b) Đ/c Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Thịnh

- Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ; Báo cáo nội dung sinh hoạt đã được chi ủy chuẩn bị

- Thảo luận

c) Bầu bổ sung ban chi ủy và Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

* Quy định về việc bầu chi ủy

Mục 22 của Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành có quy định về nội dung này:

"22- Điều 24 (Khoản 4): Việc bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở)

Chi bộ có 9 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy; chi bộ đông đảng viên bầu không quá 7 chi ủy viên. Chi bộ trực tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu bí thư, bầu một phó bí thư trong số chi ủy viên. Chi bộ có dưới 9 đảng viên bầu bí thư, nếu cần bầu một phó bí thư.

Trường hợp chi bộ bầu đến lần thứ ba mà không có đồng chí nào đủ số phiếu trúng cử bí thư chi bộ, thì cấp ủy cấp trên căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ để chỉ định một đồng chí trong số chi ủy viên hoặc đảng viên (nơi không có chi ủy) làm bí thư để điều hành hoạt động của chi bộ.

Khi thật cần thiết, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định bí thư, phó bí thư, chi ủy viên".

Như vậy, chi bộ có từ 9 đảng viên chính thức trở lên thì sẽ được bầu chi ủy.

      Chi Bộ Tiểu học Tân Linh tiến hành bầu bổ sung Ban chi ủy và chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. 

     Căn cứ các văn bản và hướng dẫn số 02 của Đảng ủy xã Tân Linh, Chi bộ giới thiệu đồng chí Dương Kim Dung- Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học để bầu vào Ban chi ủy và chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. 

     * Kết quả

     .- Bầu bổ sung Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 đ/c Dương Kim Dung: 15/15 = 100%

     - Bầu PBT chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đ/c Dương Kim Dung: 15/15 = 100%

      Dưới đây là một số hình ảnh

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 139
Hôm qua : 104
Tháng 04 : 1.935
Năm 2021 : 5.875